Må Bra Antidiet - Fas 2

Längd: 7 dagar Fas 2
Viktnedgång: 0,5–1 kg
Syfte: Du ska öva dig i att agera i stället för att reagera. Och du ska lära dig att interagera med andra människor på ett annorlunda sätt. 
Så gör du: Fundera över hur du är som person. Placera in följande karaktärsdrag på en skala från 1–10.
1. Påstridig————————————————————-10. Medgörlig.
1. Pådrivande, hetsig————————————————-10. Lugn, avspänd.
1. Bestämd————————————————————-10. Flexibel
1. Spontan————————————————————–10. Systematisk, eftertänksam.
1. Introvert————————————————————10. Extrovert.
1. Konventionell——————————————————-10. Okonventionell.
1. Jag Orienterad————————————————-10. Grupporienterad.
Intala dig själv att du är en skådespelare under denna vecka och jobba med ett av karaktärsdragen per dag. Om du normalt sett är påstridig och alltid slåss för dina idéer, kör den medgörliga linjen i dag: lyssna, ta in andras argument – och håll med!
Tänk på att: Det är din bedömning om dig själv som räknas – inte vad andra anser om dig. Ofta spelar vi roller och anpassar oss automatiskt efter andras förväntningar på oss.

Inga kommentarer

Skriv gärna en kommentar.
Vid rutan kommentera som kan ni välja namn/webadrsss - då kan alla kommentera.
Kram

Använder Blogger.