Amish

När man är sjuk och ligger mest blir det mycket tv. Idag såg jag på TLC och där visade de ett program om ungdomar från Amish"sekten".

Dessa ungdomar vill prova på livet utanför Amish, vilket inte uppskattas av föräldrarna.

Om du bryter dig loss från Amishfamiljen kommer du sannolikt inte att få komma tillbaka om du ångrar dig, du får inte ha kontakt med din familj och du kommer troligtvis hamna i helvetet.

Enligt mig är alla dessa sekter helt horribla, det spelar ingen roll om det handlar om Amish eller andra sekter.

Vad är då en sekt?
Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare. Sekter finns inom religiösa respektive icke-religiösa ideologier. Sekter kan vara politiska, religiösa eller vara andra grupper eller föreningar. Somliga sekter kan påverka människors liv mycket, sina medlemmar, men även andra människor. Sekter finns inom så gott som alla religioner och ideologier. Ord som sektsekterismsektledare används ofta i nedsättande betydelse, men de har ej alltid använts uteslutande i nedsättande betydelse. Ursprungligen kunde ordet sekt även ha neutral eller positiv betydelse. Ordet används i många fall för att betona avvikande livsstil, eller extrema åsikter eller starkt ledarskap. Även förtryck eller farliga åsikter kan åsyftas.

Vad är då Amish?

Amish är en Anabaptism kristen grupp med drygt 282 000 människor boende främst i Pennsylvaina, Ohio och Indiana i USA och är en väckelsekristenriktning, som uppstod under reformationstiden på 1500-talet. 
Dagens anabaptistiska samfund är mennoniternahutteriterna och amish.


Karakteristiskt för amish är att de anser att den tekniska utvecklingen har gått för långt och därför lever de på ett sätt som många gånger ter sig ålderdomligt. Jordbruk bedrivs till exempel ungefär på samma sätt som på 1800-talet, likaså husbyggnation och annan verksamhet.


Klädseln är ålderdomlig och baseras på färgerna svart och vitt. Amishsamhällen strävar efter att vara självförsörjande på det mesta och de köper oftast ny mark med kontanter, eftersom de emotsätter sig lån. Försäkringar är inte tillåtna.
Den som råkar illa ut kan istället räkna med att få hjälp av sina grannar och vänner. Elektricitet och förbränningsmotorer används bara i undantagsfall.

Det skiljer mellan de olika amishsamhällena hur strikta reglerna är. På vissa håll är reglerna så stränga att kvinnor inte ens tillåts hjälp och smärtlindring då de föder barn. De ska klara sig helt själva.Inga kommentarer

Skriv gärna en kommentar.
Vid rutan "kommentera som" kan
ni välja "namn/webbadress" - då kan alla kommentera.

Tack för din kommentar
Stina

Använder Blogger.